จัดซื้อชุด PPE และเตียงกระดาษ 100 ชุด สำหรับ รพ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

หมวดหมู่
COVID19
ช่วยรวบรวมน้ำใจผ่านช่องทาง
รายละเอียดโครงการ

รพ.สมุทรปราการ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้งหมด 5 แห่งด้วยกัน ซึ่งในโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 มีขนาดใหญ่รองรับผู้ป่วย 1,300 เตียง ทำให้ขาดแคลนชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแล เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในขั้นตอนการส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยที่รพ.สนาม รวมถึง เตียงกระดาษที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน


น้ำใจไทย ขอเชิญร่วมบริจาคทุนสนับสนุนชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเตียงกระดาษ จำนวน 100 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

1 ชุดประกอบด้วย

  • ชุด PPE 1 ชุด มูลค่า 250 บาท (ท่านบริจาค 170 บาท ทางบริษัทกรีน อะโกรซายน์ ร่วมสมทบทุนเพิ่มอีก 80 บาท)
  • เตียงกระดาษ 1 ชุดมูลค่า 800 บาท (ท่านบริจาค 400 บาท ทางสมาคมสมาคมบรรจุภัณฑ์และลูกฟูกไทย ร่วมสบทบทุนอีก 400 บาท)


ผู้ประสานงานและให้ข้อมูล รพ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

คุณสุพิน กลิ่นพงษา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


มาช่วยกันลดความสูญเสีย ร่วมบริจาคด้วยกันนะคะ

เราจะผ่านวิฤตินี้ไปด้วยกัน

เพราะน้ำใจไทย ไม่เคยแห้งแล้ง เพื่อคนไทยด้วยกัน


หมายเหตุ น้ำใจไทย ช่วยด้วยใจ ไม่มีค่าใช้จ่ายในดำเนินการ ยกเว้น การหักค่าธรรมเนียมการชำระเงินในบางช่องทาง

ร่วมบริจาคให้กับโครงการ
0 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
82
รายการบริจาค