จัดซื้อเตียงเพื่อโรงพยาบาลสนาม 500 เตียง ณ ศูนย์บ่อทอง จ.ชลบุรี

หมวดหมู่
COVID19
ช่วยรวบรวมน้ำใจผ่านช่องทาง
รายละเอียดโครงการ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาลมีเตียงไม่เพียงพอต่อการรองรับการรักษาของผู้ติดเชื้อ จึงเกิดแนวคิดในการสร้างโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ต่างๆที่ไม่ใกล้กับชุมชน เพื่อลดการแพร่ระบาดในวงกว้าง สมาคมบรรจุภัณฑ์และลูกฟูกไทย และน้ำใจไทยขอเชิญร่วมบริจาคทุนสนับสนุนการผลิตเตียงกระดาษ สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจำนวน 500 เตียง ณ ศูนย์บ่อทอง จ.ชลบุรี

โดยสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 200 kg. มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้ง่าย 1 ชุด ประกอบด้วย เตียงสนามและฉากกั้น มูลค่า 800 บาท (ท่านบริจาค 400 บาท ทางสมาคมฯ ร่วมสมทบทุนเพิ่มอีก 400 บาท)


มาช่วยกันลดความสูญเสีย ร่วมบริจาคด้วยกันนะคะ

เราจะผ่านวิฤตินี้ไปด้วยกัน

เพราะน้ำใจไทย ไม่เคยแห้งแล้ง เพื่อคนไทยด้วยกัน